About Us

Who we are

A team that loves to create

We are an international trading company registered in Denmark. We import and export quality unique products and main focus is to import and promote country specific agriculture products from Sri  Lanka to Denmark.

We have a partner office in Sri Lanka which works hand to hand with export  development board ( the government body to develop exports in Sri Lanka) to ensure that the quality  products are delivered through a strong supply chain management. We also focus on exporting unique products from Denmark to Sri Lanka, China and Europe. Apart from our Sri Lankan office, we have our partner office in Japan and also on the process of setting up our partner office in China.

All our shipments are subject to quality inspection by professional and well experienced quality control staff appointed by the company.
Through our strong supply chain (including partner offices) we ensure that the expectations of our customers are met in the term of both product quality and the service.

 

Hvem er vi

Et hold, der elsker at skabe

Vi er et internationalt handelsselskab registreret i Danmark. Vi importerer og eksporterer  unikke kvalitetsprodukter, og hovedfokus er at importere og fremme landespecifikke landbrugsprodukter fra Sri Lanka til Danmark.

Vi har et partnerkontor i Sri Lanka, der arbejder hånd i hånd med eksportudviklingsstyrelsen (regeringsinstitution til at udvikle eksporten i Sri Lanka) for at sikre, at kvalitetsprodukterne leveres gennem en stærk forsyningskædeforvaltning. Vi fokuserer også på at eksportere unikke produkter fra Danmark til Sri Lanka, Kina og Europa. Udover vores kontor i Sri Lankanka har vi vores partnerkontor i Japan og vi tager os også af processen med at oprette vores partnerkontor i Kina.

Alle vore forsendelser er underkastet kvalitetsinspektion af professionelt og velkvalificeret kvalitetskontrolpersonale udpeget af virksomheden.
Gennem vores stærke forsyningskæde (herunder partnerkontorer) sikrer vi, at vores kunders forventninger bliver opfyldt inden for både produktkvalitet og service.

 

Contact Us

What we do

Keep it simple

Import premium quality agricultural products from Sri Lanka and make available to the local market in Denmark.

We are the exclusive agent in Denmark for “Aayuki” brand which offers a range of high-quality health, lifestyle-related agricultural products.

With the strength and capabilities of our partner office in Japan, we are aiming to develop a variety of product exchange between Japan and Europe.

Under the guidance of our partner office in Sri Lanka, we involve and support in implementing agriculture development projects in Sri Lanka. The objective is to support small farmer groups whilst maintaining a sustainable product supply.

 

Hvad gør vi

Holder det enkelt

Vi mporterer premium kvalitets landbrugsprodukter fra Sri Lanka og stiller dem til rådighed for det lokale marked i Danmark.

Vi er den eneste  agent i Danmark for "Aayuki" mærket, der tilbyder en bred vifte af sundhedsmæssige, livsstilsrelaterede landbrugsprodukter.

Med den styrke og de evner som vores partnerkontor i Japan har, sigter vi mod at udvikle en bred vifte af produktudveksling mellem Danmark og Europa.

Under ledelse af vores partnerkontor i Sri Lanka involverer og understøtter vi gennemførelsen af landbrugsudviklingsprojekter i Sri Lanka. Målet er at støtte småbondegrupper, samtidig med at der opretholdes en bæredygtig produktforsyning.

Sineklo APS

Address: Lyngbyvej 32D, 6TH,

Copenhagen 2100,

Denmark

Tel : (+45) 48411290

Hot Line : (+45)27690426

Email: info@sineklo.dk

Web: www.Sineklo.dk